Wsparcie zarządzania bazą inwestycji z CRM Salesforce

Dostarczanie produktów i usług w ramach inwestycji prywatnych i publicznych to zazwyczaj istotna część przychodów w firmach produkcyjnych, inżynieryjnych i budowlanych. W ramach procesów sprzedaży do inwestycji występuje wiele wyzwań, na które może odpowiedzieć nowoczesna technologia i systemy wspierające pracę działów kwalifikacji, sprzedaży, kosztorysów i ofertowania. W tym artykule omówimy jak CRM Salesforce może wspomóc takie firmy w codziennej działalności.

 

Wyzwania w obsłudze inwestycji

 

Jednym z początkowych kroków w ramach obsługi nowej inwestycji jest ich kwalifikacja. Kwalifikacja rozumiana jako proces analizy nowo pojawiających się na rynku inwestycji oraz ich ocena, która powinna doprowadzić do decyzji, czy firma będzie w stanie obsłużyć inwestycję, czy jednak nie.

Z naszego doświadczenia wynika, że często proces kwalifikacji odbywa się w następujący sposób: określony pracownik przegląda jeden z portali, gdzie agregowane są inwestycje lub codziennie dostaje zebrane nowe inwestycje w pliku excel i wybiera z nich te, które są interesujące i wpisują się w portfolio produktów i usług firmy. Powoduje to, że często pojawiają się wyzwania takie jak:

  • zbyt późne wychwycenie danej inwestycji i następujący po tym brak czasu na odpowiednie przygotowanie
  • możliwość przeoczenia lub odrzucenia inwestycji o wysokim potencjale
  • ograniczone możliwości analizy odrzuconych i zakwalifikowanych inwestycji
  • brak historii i informacji o powodach odrzucenia danej inwestycji

 

Obsługa nowych inwestycji z CRM Salesforce

 

Rozwiązaniem na te i inne bolączki procesu kwalifikacji jest wykorzystanie odpowiedniego systemu – CRM Salesforce, w którym proces kwalifikacji inwestycji jest pierwszym w ramach całego procesu sprzedaży.

 

CRM Salesforce

 

System agreguje nowo pojawiające się inwestycje i automatycznie nadaje im ocenę punktową, która pomaga określać, którą z nich należy zająć się priorytetowo. Ocena może bazować na dowolnych czynnikach istotnych z punktu widzenia firmy. Zazwyczaj są to informacje o szacowanej wartości, terminie składania ofert, miejscu realizacji, informacji kto jest architektem czy generalnym wykonawcą.

System może również automatycznie przypisywać inwestycje do odpowiednich osób. Najczęściej struktura firm podzielona jest regionalnie, dlatego ważne jest, aby dana inwestycja trafiła bezpośrednio do odpowiedniego działu, który będzie się nią zajmował aż do momentu finalnej sprzedaży i obsługi.

System CRM Salesforce pomaga widzieć i zarządzać tym, co dzieje się w ramach pracy na inwestycjach. Każdy komentarz, dyskusja wewnętrzna ma miejsce w systemie i pozostaje w historii danej inwestycji, co finalnie daje możliwość szybkiego zapoznania się z danym tematem przez nową osobę zaangażowaną do pracy.

Dodatkowo, osoby zarządzające na dynamicznych raportach i dashboardach mogą widzieć, ile nowych inwestycji pojawiło się danego dnia, ile zostało zakwalifikowanych, na jakim są etapie oraz jakie są szacowane przychody. Mogą również otrzymywać listę największych lub najbardziej interesujących inwestycji mailowo.

 

CRM Salesforce

 

Zarządzanie bazą inwestycji to pierwszy z elementów, które rozwiązania CRM Salesforce mogą wspierać. Jest to również najczęściej pierwszy krok procesu sprzedażowego, który powoduje, że nasz lejek sprzedażowy się zapełnia na górnych etapach. Ważne jest, aby zadbać o odpowiednie zarządzanie danymi na tym etapie.

 

Jak to robić?

 

O tym oraz o innych wykorzystaniach najnowszej technologii w zarządzaniu sprzedażą, relacjami i obsługą klienta będziemy mówić podczas zbliżających się wydarzeń. Sprawdź, kiedy będziemy w Twoim mieście: TUTAJ.