wdrożenia IT Tag

Opisując zarządzanie zmianą w biznesie, lubię przywoływać metaforę podróży. Zmiana w prostych słowach jest przejściem z punktu A do punktu B. “A” oznacza stan obecny, B – naszą organizację po zmianie, a samo przejście oznacza wszystkie aktywności, które muszą się wydarzyć aby w punkcie “B”...