cyfryzacja Tag

W raporcie „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, 2020” Polska zajęła 23 miejsce w grupie 28 państw członkowskich UE. Oznacza to, że nasz kraj jest jednym z mniej zaawansowanych cyfrowo państw w Unii. Do obszarów, które wymagają znacznej poprawy, należy integracja technologii cyfrowej, gdzie Polska zajmuje...