analityka biznesowa Tag

Stawianie klienta w centrum działań firm to jeden z najważniejszych trendów biznesowych ostatniej dekady. Narzędziem umożliwiającym realizację tego podejścia stały się liczne platformy CRM, umożliwiające zarządzanie relacjami z klientem i zbieranie danych o tym procesie w zorganizowany sposób. Szacuje się, że wartość globalnego rynku CRM...

Wraz ze stopniową popularyzacją komputerów od lat 60. XX wieku i przez rewolucję internetową w latach 90. XX wieku Business Intelligence, czyli analityka biznesowa, rozwijała się jako niezbędna dziedzina w funkcjonowaniu wielu biznesów. Szybki rozwój infrastruktury pozwolił opracować narzędzia pozwalające lepiej łączyć wiele źródeł danych...