Synchronizacja danych rejestrowych klienta za pomocą jednego przycisku – wtyczka GUS

W tym artykule chcielibyśmy opisać pokrótce autorskie narzędzie opracowane przez Cloudity służące do synchronizacji danych rejestrowych klienta z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wtyczka GUS, bo o niej mowa, może zdecydowanie ułatwić pracę wszystkich firm, które na co dzień korzystają z ogromnych baz klientów. Zapraszamy do zapoznania się z opisem tej funkcjonalności.

 

Jak działa wtyczka GUS?

 

Korzystanie z usługi sieciowej BIR1 (Baza Internetowa REGON 1) pozwala na synchronizację danych klienta, lub też korzystając z nazewnictwa Salesforce – Konta (Accounta), za pomocą tylko jednego przycisku. Usługa BIR1, dostarczana przez Główny Urząd Statystyczny, umożliwia pozyskanie danych rejestrowych firm podmiotom komercyjnym. Bazując na interfejsie API, usługa ta przeszukuje zasoby rejestru REGON, a następnie pobiera i zapisuje odpowiednie wyniki na poziomie systemów teleinformatycznych odbiorców.

Wtyczka GUS, bo tak właśnie zostało nazwane rozwiązanie przygotowane przez Cloudity, umożliwia synchronizację danych rejestrowych Konta (firmy) w platformie Salesforce. Rejestrując nowe Konto (firmę) użytkownik musi wprowadzić jedynie wymagane pola (oznaczone za pomocą gwiazdki) oraz podać odpowiedni numer NIP. Następnie klikając w przycisk “Synchronizuj z GUS” otrzyma on okno widoku, w którym pojawi się sekcja z kodem Captcha. Kod ten jest stosowany jako metoda uwierzytelniania. Po wprowadzeniu poprawnego kodu Captcha, użytkownik może zaktualizować rekord o dane dostępne w ewidencji GUS.

W przypadku, gdy wtyczka GUS została dodana już po uruchomieniu produkcyjnym systemu, a więc po utworzeniu kilku lub kilkunastu Kont, możliwe jest również zsynchronizowanie istniejących rekordów. Należy w tym wypadku postępować według powyższych kroków.wtyczka GUS

Porządek w bazach danych

 

Wtyczka GUS pomaga także dbać o zachowanie “czystości” danych – w przypadku, gdy próbujemy zsynchronizować Konto, które już istnieje w systemie, otrzymamy odpowiedni komunikat, informujący o możliwości wystąpienia duplikatu. Zakres danych, a więc to jakie informacje o danej firmie powinny być pobierane z ewidencji GUS, ustala Administrator. Są to więc nie tylko dane dotyczące adresu rozliczeniowego czy numeru REGON, ale również: forma własnościowa, rok rozpoczęcia działalności, dane kontaktowe i wiele więcej.

 

Zastosowanie

 

Wtyczka GUS może być szczególnie użyteczna w przypadku, gdy mamy do czynienia np. z bazą klientów pozyskanych w wyniku targów branżowych. Wizytówki zebrane w wyniku takiej kampanii zawierają zazwyczaj podstawowe dane dotyczące firmy: nazwę, dane kontaktowe oraz numer NIP. Korzystając z wtyczki GUS można w łatwy sposób zaktualizować te dane o bardziej szczegółowe informacje (np. dane niezbędne do wysłania oferty czy wystawienia faktury).

 

Wtyczka GUS – dla kogo?

 

Funkcjonalność ta jest polecana firmom posiadającym głównie polską bazę klientów – synchronizacja odbywa się poprzez wyszukanie numeru NIP w bazie GUS, która stanowi bazę polskich firm. Warto również wspomnieć, że wtyczka GUS jest dostępna zarówno w wersji Lightning, jak i w wersji Classic. Użytkownicy mogą więc korzystać z tej funkcjonalności niezależnie od posiadanego interfejsu.