Salesforce Summer‘ 18 Release z perspektywy Admina/Developera

Za oknem środek lata, co może oznaczać tylko jedno – prezentujemy kolejne nowości z Salesforce Summer‘ 18 Release! Tym razem przyjrzymy się usprawnieniom, które z pewnością zaciekawią wszystkich developerów Salesforce.

 

Możliwość utworzenia External Services – teraz ogólnie dostępna

 

Serwisy zewnętrzne mogą znakomicie rozszerzyć podstawową funkcjonalność Salesforce, co doprowadzi do optymalizacji procesów dla zwykłego użytkownika platformy. Dzięki możliwości wywoływania metod zewnętrznego serwisu poprzez Salesforce’owe Flow, można teraz w szybki sposób zaimportować potrzebne dane. Przykładem jest połączenie z usługą kredytową w celu określenia, jakie warunki płatności możemy zaproponować danemu klientowi.

 

Logowanie bez hasła

 

Od teraz Salesforce Community udostępnia opcję wygodnego logowania za pomocą kodu weryfikacyjnego, dzięki czemu członkowie Community, klienci, czy inni zewnętrzni użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do platformy za pomocą kodu wysyłanego w wiadomości e-mail lub SMS.

 

Salesforce Summer‘ 18 Release

 

Krótszy okres ważności linków weryfikacyjnych

 

Koniec z niekończącymi się powitaniami! E-mailowe linki weryfikacyjne z krótszym okresem ważności zapewniają większe bezpieczeństwo platformy. Salesforce daje więc możliwość konfiguracji linków, by wygasały po 1, 7 (domyślnie) lub 180 dniach. Warto przypomnieć, że do tej pory domyślny okres ważności linków wynosił aż sześć miesięcy!

 

Salesforce Summer‘ 18 Release

 

Ulepszenia Visual Flow

 

W wersjach Essentials i Proffessional możliwe jest posiadanie do pięciu aktywnych Flow. W najnowszym wydaniu Salesforce Release przedstawiono jego następujące ulepszenia, m.in.:

 

Przechwytywanie wartości Date/Time w Flow Screens

 

Pojawił się nowy typ pola – Date/Time w Cloud Flow Designer, wykorzystywany na przykład do planowania wydarzeń, czy spotkań.


Salesforce Summer‘ 18 Release

Debugowanie Flow w Cloud Flow Designer

 

Cloud Flow Designer oferuje także opcję debugowania, w celu zwiększenia efektywności testów i wyłapywania błędów. Od teraz możliwe będzie ustalanie wartości zmiennych wejściowych, szybkie restartowanie Flow i śledzenie szczegółów tego, co dzieje się w czasie rzeczywistym podczas wykonywania Flow.

 

Salesforce Summer‘ 18 Release

 

E-maile z informacjami o błędach procesu

 

Gdy wykonanie procesu lub Flow nie powiedzie się, Salesforce wysyła komunikat ze stosowną informacją o błędzie oraz szczegółami dotyczącymi konkretnych elementów, zawierającą identyfikator i nazwę organizacji, w której dany błąd wystąpił. Ułatwia to identyfikację konkretnej organizacji w celach naprawy błędu, jeżeli zarządza się wieloma z nich.

 

Monitorowanie limitów transakcyjnych generowanych przez Flow i procesy

 

Procesy i Flow mogą wykonywać potężne operacje, które najczęściej wliczają się w limity na transakcję. Teraz możliwe będzie śledzenie tych akcji w logach, w celu określenia, które operacje przyczyniają się do przekroczenia limitów. Te szczegóły pomagają eliminować lub zapobiegać błędom wynikającym z generowania na przykład zbyt dużej ilości zapytań SOQL-owych, czy zbyt długiego czasu wykonywania danej operacji.

 

  • FLOW_START_INTERVIEW_LIMIT_USAGE – Obejmuje zakres wykorzystania limitu przez transakcję podczas uruchamiania procesu lub Flow, ale przed jego wykonaniem. Obejmuje również limit dla każdej transakcji.

 

  • FLOW_ELEMENT_LIMIT_USAGE – Pokazuje ile limitu jest używane przez proces lub Flow, całkowitą liczbę użytą przez transakcję po Flow i limit transakcji.

 

  • FLOW_BULK_ELEMENT_LIMIT_USAGE – Obejmuje wielkość limitu wykorzystywanego przez Flow wykonanego zbiorczo, całkowitą liczbę wykorzystaną przez transakcję po wykonaniu oraz limit transakcji.

 

Salesforce Summer‘ 18 Release

 

Bardziej efektywne grupowanie Scheduled Actions i Flow Interviews

 

W tym wydaniu Salesforce wprowadził rozwiązanie zgłoszonego Known Issue. Poprzednio podczas wykonywania zaplanowanych akcji, Salesforce grupował je nieregularnie. Razem wykonywane mogły być procesy zapoczątkowane przez różnych użytkowników, zawierające różne wersje procesów czy Flow. Utrudniało to projektowanie Flow w taki sposób, by jego wykonanie nie przekroczyło obowiązujących na transakcję limitów. Rozwiązanie polega na ujednoliceniu sposobu, w jaki grupowane są zaplanowane akcje. Razem wykonują się akcje o tym samym czasie wykonywania, tym samym identyfikatorze wersji procesu lub Flow i zapoczątkowane przez tego samego użytkownika.

 

Kontrola nad trybem debugowania Lightning Components

 

Dotychczas debugowanie kodu JavaScript w Lightning Components znacząco spowalniało działanie strony również dla innych użytkowników. Z odpowiedzią przychodzi więc Salesforce Summer‘ 18 Release. Teraz podczas debugowania, możliwe będzie włączenie trybu debugowania tylko dla użytkownika, który aktywnie z niego korzysta. Nie wpłynie to jednak na wydajność dostarczanych usług dla innych użytkowników. Takie rozwiązanie umożliwia swobodę debugowania nawet w środowisku produkcyjnym bez obaw o to, że użytkownicy w ogóle to zauważą.

 

Salesforce Summer‘ 18 Release

 

Jednostopniowa identyfikacja motywów Salesforce’owych widocznych w JavaScript

 

Jeśli Twoja aplikacja w znacznym stopniu korzysta z JavaScript-u, poprawne i szybkie zidentyfikowanie aktualnego motywu pomoże w zarządzaniu tym kodem. Dotychczas rozpoznanie motywu wymagało wielu kroków, co wpływało negatywnie na czytelność całego kodu. Usprawniony w Salesforce Summer‘ 18 Release proces obejmuje jedną funkcję: UITheme.getUITheme(), która w odpowiedzi zwraca nazwę motywu interfejsu bieżącego użytkownika.

 

Apex Switch Statement

 

Jedna z najbardziej wyczekiwanych instrukcji w końcu zawitała w Apex-owy kod! Dzięki switchowi możliwe będzie sprawdzenie, czy dane wyrażenie równe jest jednej z wielu opcji i rozdzielenie dalszej logiki według tego. Switch oblicza wyrażenie, a następnie wykonuje blok kodu dopasowany do wyniku. Jeżeli żadna ze zdefiniowanych wartości nie jest zgodna z wynikiem, wykonywany jest domyślny blok kodu, lub w przypadku jego braku, żadna akcja nie zostanie podjęta.

 

Custom Metadata Type Records dostępne z poziomu Validation Rule

 

Od teraz możliwe będzie bezpośrednie odniesienie się w Validation Rule do Custom Metadata Type Records za pomocą zmiennej globalnej $CustomMetadata, co pozwoli uniknąć dodawania tych samych wartości do każdej reguły z osobna. Możliwość odniesienia się do Custom Metadata Type stanowi również udogodnienie dla subskrybentów. Poprzednio po dodaniu Validation Rule do managed package, nie było możliwości jego edycji ze strony subskrybenta. Od teraz przy dobrze zdefiniowanej logice, możliwa będzie również personalizacja. Dostęp do pól uzyskuje się poprzez składnię $CustomMetadata.type.record.field

 

Powiększony limit wielkości Debug Logów

 

Salesforce zwiększył limit rozmiaru debug logów z 2MB do 5MB, przy czym możliwe będzie przechowywanie do 250MB jednocześnie. Należy jednak podkreślić, że wraz z Salesforce Summer‘ 18 Release, zmieni się długość przechowywania logów systemowych, które teraz automatycznie usuwane będą po 24 godzinach, zamiast po siedmiu dniach. Długość przechowywania logów monitorujących nie ulega narazie zmianie.

 

Jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, Salesforce z każdą nową odsłoną wprowadza szereg udogodnień dla użytkowników. W dużej mierze są to funkcjonalności zaproponowane przez Salesforce Community. Daje to nam, użytkownikom, realny wpływ na rozwój platformy, co jest zjawiskiem rzadkim i na pewno wartym docenienia. Salesforce Summer‘ 18 Release jest kolejnym potężnym krokiem w przód, dzięki któremu firma coraz bardziej zostawia w tyle swoją konkurencję.