Nowości w Pardot: modele atrybucji oraz Salesforce Engage dla Outlook

W tym artykule chcielibyśmy nieco przybliżyć sylwetki ogłoszonych podczas Dreamforce 2017 nowości, które z pewnością zainteresują użytkowników narzędzia Pardot. Mowa tu o modelach atrybucji (Pardot Campaign Influence Attribution Models) pozwalających na pomiar skuteczności kampanii w myśl modelu multi-atrybucji i ich wpływu na szanse sprzedażowe oraz usłudze Salesforce Engage dla Outlook’a.

 

Modele atrybucji kampanii marketingowych są już dostępne dla użytkowników Pardot!

 

Modele atrybucji w Pardocie (Pardot Campaign Influence Attribution Models) umożliwiają użytkownikom przypisywanie wag poszczególnym kampaniom, które wpłynęły na sukces okazji biznesowej. Wykorzystanie gotowych modeli atrybucji do śledzenia wpływu prowadzonych kampanii marketingowych to bardzo istotna zmiana, gdyż umożliwia odejście od modelu, w którym 100% wagi przypisywane jest jednej kampanii (najczęściej kampanii źródłowej) i zastosowanie rozdziału zasług pomiędzy wszystkie punkty styczności prospekta. W efekcie możemy oszacować, które kampanie są dla firmy najbardziej efektywne i mają największy wpływ na generowane przychody.

 

Pardot

 

Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik będzie mógł jeszcze lepiej zrozumieć efektywność prowadzonych przez siebie działań marketingowych. Przypisywanie 100% wagi jednemu punktowi styczności (na przykład pojedynczej kampanii) nie zawsze jest wystarczające dla naszych potrzeb, a także nie odzwierciedla w pełni wyglądu customer journey. First touch, Last touch oraz tzw. modele równomiernej dystrybucji (Even Distribution models) są obsługiwane i wspierane bezpośrednio z rekordów Opportunity w Salesforce, co oznacza możliwość wdrożenia tego typu raportów minimalnym nakładem pracy.

 

Salesforce Engage dla Outlook`a

 

Druga aktualizacja dotyczy usługi Engage przygotowanej dla narzędzia Outlook. Jest to integracja z wersją Lightning dla Outlook`a, która pozwala użytkownikom na śledzenie swoich klientów w celu zwiększenia rozpoznawalności potencjalnych użytkowników oraz ich zaangażowania za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych z ich skrzynki odbiorczej. Dane o zaangażowaniu przesyłane są następnie do tzw. alertów zaangażowania (Engage Alerts), raportów zaangażowania (Engage Reports) i raportów zaangażowania zespołu (Engage Team Reports), tak aby można było powtórzyć dany proces w momencie, gdy potencjalny klient okaże swoje zainteresowanie. Użytkownicy mogą także wyświetlać wyniki dotyczące zaangażowania danych prospektów (contact’s lead score) oraz ich historię zaangażowania, prosto ze swojej skrzynki odbiorczej. Rozwiązanie to pozwala na sporządzenie i wysyłanie bardziej spersonalizowanych e-maili do klientów.

To wszystko może zostać wykorzystane przez użytkowników razem z funkcjami Salesforce, takimi jak: tworzenie zadań (tasków), wstawianie szablonów Salesforce (templates) oraz wyświetlanie pasujących rekordów (leady, kontakty, konta, szanse sprzedażowe, niestandardowe obiekty) z Salesforce dla danych kontaktów, z którymi wymieniane są wiadomości e-mail.

 

Pardot

 

Kwestie techniczne

 

Lightning dla Outlook działa w wersji 2013/2016 Windowsa, Mac 2016 oraz Outlook Web App w dowolnej przeglądarce komputerowej, po podłączeniu do serwera Exchange 2013/2016 On-Premises lub serwera Exchange Online z Office365. Usługi Engage dla Outlooka oraz Lightning dla Outlooka są również obsługiwane dla użytkowników SF Classic. Jednak, aby w pełni cieszyć się niektórymi funkcjonalnościami, jak np. możliwością podglądu historii zaangażowania klienta w Outlooku (Engagement History in Outlook), Lightning powinien być dostępny na poziomie organizacji, a nie na poziomie użytkownika.