Metodyka pracy przy wdrożeniu aplikacji

Metodyka pracy przy wdrożeniu aplikacji

Dzięki doświadczeniu konsultantów Cloudity i potężnym możliwościom, jakie oferuje platforma force.com jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom aplikacje biznesowe idealnie wpisujące się w potrzeby firm, nawet o mocno zróżnicowanych i złożonych procesach.

Dzięki doświadczeniu konsultantów Cloudity i potężnym możliwościom, jakie oferuje platforma force.com jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom aplikacje biznesowe idealnie wpisujące się w potrzeby firm, nawet o mocno zróżnicowanych i złożonych procesach.

Wierzymy, że skuteczne wsparcie narzędziami IT jest możliwie tylko jeśli dostawca systemu ma głębokie zrozumienie biznesu klienta. Dlatego prace nad każdą aplikacją rozpoczynamy od wspólnych warsztatów z klientem, na których szczegółowo analizujemy procesy biznesowe, jakie mają zostać obsłużone w narzędziu oraz budujemy ramową architekturę docelowego rozwiązania.

 

Następnie wspólnie z klientem następuje proces budowy funkcji i przypadków użycia, jakie powinna realizować aplikacja. Pozwala to na jasne zdefiniowanie zakresu prac na etapie konfiguracji i programowania.

 

Prace projektowe realizujemy w metodyce SCRUM realizując zadania w dwutygodniowych iteracjach. W codziennej pracy bardzo zależy nam na stałym kontakcie z klientem. Po zrealizowaniu prac następuje faza testów i przygotowania do uruchomienia produkcyjnego. Nad prawidłowym działaniem aplikacji po starcie produkcyjnym czuwa zespół wsparcia serwisowego Cloudity.

 

Kwestią, na którą szczególnie uwrażliwiamy naszych klientów jest umiejętne przeprowadzenie tej ważnej zmiany w organizacji, jaką jest bez wątpienia uruchomienie nowej aplikacji. Jest to kwestia kluczowa w powodzeniu projektu i dlatego konsultanci Cloudity przykładają do niej szczególną wagę przez cały okres realizacji prac.   

Wierzymy, że skuteczne wsparcie narzędziami IT jest możliwie tylko jeśli dostawca systemu ma głębokie zrozumienie biznesu klienta. Dlatego prace nad każdą aplikacją rozpoczynamy od wspólnych warsztatów z klientem, na których szczegółowo analizujemy procesy biznesowe, jakie mają zostać obsłużone w narzędziu oraz budujemy ramową architekturę docelowego rozwiązania.

 

Następnie wspólnie z klientem następuje proces budowy funkcji i przypadków użycia, jakie powinna realizować aplikacja. Pozwala to na jasne zdefiniowanie zakresu prac na etapie konfiguracji i programowania.

 

Prace projektowe realizujemy w metodyce SCRUM realizując zadania w dwutygodniowych iteracjach. W codziennej pracy bardzo zależy nam na stałym kontakcie z klientem. Po zrealizowaniu prac następuje faza testów i przygotowania do uruchomienia produkcyjnego. Nad prawidłowym działaniem aplikacji po starcie produkcyjnym czuwa zespół wsparcia serwisowego Cloudity.

 

Kwestią, na którą szczególnie uwrażliwiamy naszych klientów jest umiejętne przeprowadzenie tej ważnej zmiany w organizacji, jaką jest bez wątpienia uruchomienie nowej aplikacji. Jest to kwestia kluczowa w powodzeniu projektu i dlatego konsultanci Cloudity przykładają do niej szczególną wagę przez cały okres realizacji prac.