Zarządzanie zmianą

Konieczność wprowadzenia nowego narzędzia oznacza wiele wyzwań dla całej organizacji. Z jednej strony są to wyzwania związane z samym procesem tworzenia systemu i zadania dość namacalne, które wymagają dokładnego planu i sprawnego wdrożenia. Z drugiej strony są to zadania dotykające trudnego tematu, jakim jest zarządzanie...

Często myśląc o zmianie i trudnościach z nią związanych ludzie kierują swoje myśli w stronę tego, jak trudno będzie technicznie zmienić system, procedury czy stosowane rozwiązania. Doświadczenie płynące z rozmów z naszymi klientami pokazuje, że najtrudniejszym i najbardziej energochłonnym elementem zarządzania zmianą jest dla nich...

Opisując zarządzanie zmianą w biznesie, lubię przywoływać metaforę podróży. Zmiana w prostych słowach jest przejściem z punktu A do punktu B. “A” oznacza stan obecny, B – naszą organizację po zmianie, a samo przejście oznacza wszystkie aktywności, które muszą się wydarzyć aby w punkcie “B”...

Jako firma wdrożeniowa towarzyszymy naszym klientom podczas procesu wyboru najlepszego rozwiązania do wsparcia m.in. procesów sprzedażowych od etapu analizy biznesowej aż do pełnej implementacji. Analizujemy procesy, projektujemy i finalnie uruchamiamy efektywne  narzędzie. Nasi klienci poświęcają godziny pracy, aby wesprzeć nas pełną wiedzą na temat ich...