Revenue Cloud

Tytułem wstępu: co to jest SaaS? SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa (z angielskiego software as a service) to model świadczenia usług oparty na chmurze obliczeniowej. Mówiąc najprościej, to rodzaj „wynajmu aplikacji”, których nie trzeba instalować, a za ich funkcjonowanie odpowiedzialny jest dostawca dysponujący własnym zapleczem technologicznym. Chyba...