3 sposoby na efektywny billing z Salesforce Revenue Cloud

3 sposoby na efektywny billing z Salesforce Revenue Cloud

Sprzedaż jest kluczowa dla biznesu, ale nawet najlepsze negocjacje nie mają znaczenia, jeśli nie zakończą się monetyzacją kontraktu. Chociaż mówiąc o handlu zazwyczaj skupiamy się na przedstawicielach handlowych i podpisywanych przez nich umowach, to nie możemy też zapominać o dbający o rozliczenia dział finansów, bez którego cały wysiłek włożony w zamknięcie okazji biznesowej spaliłby na panewce.

Nie powinno zatem dziwić, że sprawna praca działu finansów ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. W związku z tym warto zadbać o jak najlepsze narzędzia do rozliczeń. Jakie? Oczywiście zgodne z obecnymi standardami rynkowymi, pozwalające na automatyzację powtarzalnych procesów, spójne, ale jednocześnie wystarczająco elastyczne, aby odwzorować indywidualne potrzeby Twojego biznesu. Posiadanie jednej koherentnej platformy sprawdzi się o wiele lepiej niż integracja wielu silosowych podsystemów. 

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań na rynku jest Salesforce Billing (będący częścią Salesforce Revenue Cloud, o którym możesz przeczytać tutaj) – obsługuje on cały proces lead-to-cash na jednej platformie oraz dostosowuje się do zmiennych modeli biznesowych i automatyzuje powtarzalne procesy. Tym samym minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim i oszczędza czas spędzony na księgowości. A przecież czas to pieniądz!

Elastyczny billing

Modele biznesowe oparte na subskrypcji, a także usage-based, czyli usługi zależne od częstotliwości użycia, to prawdziwe złoto z punktu widzenia przychodów firmy, ale zapytaj swój zespół finansowy o rozliczanie produktów subskrypcyjnych, a prawdopodobnie okaże on mniejszy entuzjazm. To dlatego, że tradycyjne systemy billingowe zostały stworzone do obsługi prostych, jednorazowych transakcji i nie są przystosowane do fakturowania bardziej skomplikowanych konfiguracji produktów czy usług.

Salesforce Billing został specjalnie zaprojektowany do obsługi różnych typów rozliczeń, w tym subskrypcji, także tych zawierających jednorazowe opłaty za konfigurację systemu, czy płatności opartych o zużycie ilości sprzedawanego produktu w danym okresie. Podatki naliczane są automatycznie dla wszystkich elementów zamówienia, przy użyciu standardowej salesforce’owej konfiguracji lub dzięki integracji z systemem Avalara w przypadku bardziej skomplikowanych zasad naliczania podatków. Wszystko przystosowane jest do zarządzania z poziomu jednej platformy, bez potrzeby tworzenia customowych integracji pomiędzy systemami.

Zautomatyzowany cykl życia klienta

Sprzedaż usług subskrypcyjnych to skomplikowany, czasochłonny proces. Wynikający z reguł wyliczania cen, zależnych zarówno od zamówionego produktu, jak i czasu, przez który ma być dostępny dla klienta. A przecież do tego wszystkiego należy dodać jeszcze scenariusze upgrade’u, downgrade’u czy odnowienia subskrypcji! Nic dziwnego, że ostateczna cena często jest błędna, co nastręcza trudności działowi finansowemu, na którego barkach spoczywa korekta faktur tak, by ostatecznie rozliczenia były zawsze poprawne, a firma nie traciła reputacji i płynności finansowej.

Świadomość tych problemów sprawia, że Salesforce Billing posiada funkcję obliczania proporcji cen w przypadku sprzedaży na dany okres. Dostępne funkcje obejmują obsługę zaawansowanych wymagań biznesowych, takich jak przedłużanie umów, sprzedaż różnych poziomów dostępu do produktu czy limitowanego czasowo dostępu do bezpłatnej wersji próbnej. Wszechstronna oferta billingowa, elastyczne reguły walidacji danych i łatwo konfigurowalne automatyzacje sprawiają, że faktury są zawsze generowane poprawnie i zawierają wszystkie potrzebne informacje. Wysiłek związany z poprawianiem błędów ludzkich jest zredukowany do minimum, a zaoszczędzony w ten sposób czas może zostać wykorzystany na sprawną pracę nad rozliczeniami, pozytywnie wpływając na wyniki finansowe firmy i umacniając jej pozycję na rynku.

Pełne wykorzystanie danych

Informacje finansowe o klientach często przechowywane są w przestarzałych systemach ERP, czytelnych jedynie dla pracujących z nimi od lat księgowych. Sprawia to, że potencjalnie wartościowe dla innych pracowników dane nie są przez nich wykorzystywane jedynie ze względu na niezrozumiały interfejs programu.

Chociaż prawdą jest, że to zespół finansowy jest odpowiedzialny za rozliczenia w firmie, inne działy również mogłyby korzystać z łatwego dostępu do zamówień, umów, faktur i danych płatności. Wgląd w cały proces od zamówienia do płatności (lead-to-payment) pozwolić może przedstawicielom handlowym wzmacniać relacje z klientami, a controlling na pewno ucieszy się z raportów finansowych z poprawnie wyliczonymi wskaźnikami finansowymi takimi jak MRR, TCV i Churn. Dostęp do pełni danych transakcyjnych poprawi prognozy Business Intelligence, co pomoże podejmować racjonalne decyzje strategiczne.

Podejście oparte na danych (data-driven approach) to przyszłość biznesu, a każdy rekord stanowi bezcenne źródło informacji dla prognoz i analiz finansowych. Z tego powodu po prostu musisz wykorzystywać wszystkie posiadane informacje tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak wdrożenie Salesforce Billing może pomóc Twojej firmie uwolnić jej pełny potencjał, zapraszamy do kontaktu!

Zachęcamy także do śledzenia nas na LinkedIn!