Myślisz o wdrożeniu CRM? – przeczytaj, jak się do tego przygotować

Podejmując decyzję o zakupie rozwiązania klasy CRM, osiągasz zaledwie połowę sukcesu. Największe wyzwanie natomiast stoi przed Tobą jako zarządzającym firmą, poprzez odpowiednie zaplanowanie realizacji strategii digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań CRM. Poniżej prezentujemy trzy wskazówki, które mogą Ci się przydać na dobry początek!

 

 

1. Sprecyzuj swoją wizję

 

Praktyka pokazuje, że im bardziej jasna, powtarzalna i zorientowana na działanie jest wizja, tym bardziej motywuje to pracowników, jednoczy zespół oraz spaja w dążeniu do osiągnięcia nawet najbardziej ambitnych celów.

Staraj się na początku zdefiniować całościową wizję – co chcesz strategicznie osiągnąć, w jakim okresie, jak ma wyglądać Twój ostateczny produkt itd.? Nie ograniczaj się do szczegółów technicznych, lecz ujmij ją jak najprościej i zwięźle, a jeśli wizja składa się z kilku części – spisz je wszystkie. Postaraj się, aby ostatecznie wizja była zarówno ambitna, ale także możliwa do realizacji i zrozumiała dla całej organizacji.

 

2. Zdefiniuj swoją strategię

 

Strategia jest Twoim sposobem do osiągnięcia zdefiniowanej wcześniej wizji rozwoju. Obranie tej odpowiedniej drogi zależy od Ciebie, jednak musisz zwrócić uwagę na otoczenie w jakim się znajdujesz, konkurencję itd. Warto wyznaczyć kilka kluczowych obszarów:

  • Dopasowanie do oczekiwań Klientów poprzez zrozumienie ich potrzeb, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na oferowane produkty lub sposób realizowania Twoich usług.
  • Dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy rozumiane jako wykorzystanie najmocniejszych stron Twojej działalności. Pamiętaj o tym, że zawsze musisz dopasować po części wizję do kultury organizacyjnej, ponieważ w przeciwnym wypadku, przy zbyt dużych zmianach, możesz się spotkać z oporem pracowników. To już krok od niepowodzenia we wdrożeniu nowego systemu.
  • Kompleksowość strategii powinna być Twoim numerem jeden w planowaniu. Najlepiej, aby obejmowała ona wszystkie najważniejsze elementy wpływające na sukces rynkowy Twojej firmy.
  • Prostota strategii zapewnia pełne zrozumienie przez szeregowych pracowników Twojego planu do osiągnięcia wizji. Pamiętaj, że jeżeli nie będą oni świadomi co planujesz i jakimi metodami chcesz to osiągnąć, nie będą zaangażowani w sposób przez Ciebie oczekiwany. Trudna dla Ciebie będzie także ocena ich efektywności, co komplikuje stworzenie przejrzystego systemu motywacyjnego.
  • Innowacyjność podejścia do problemu może okazać się kluczowa w kontekście Twoich konkurentów, ciągle powielających te same stare schematy. Staraj się wykorzystywać dobre praktyki, ale szukaj ułatwień i lepszych pomysłów do wdrożenia ich w Twój proces.

 

 

3. Wyznacz sobie cele biznesowe

 

Cele biznesowe są zaimplementowaniem Twojej strategii osiągnięcia wizji poprzez konkretne działania. Częstym błędem przy wdrażaniu nowego systemu CRM jest replikowanie w nim wszystkich starych celów biznesowych i procesów, wraz z ich nieefektywnością. Przemyśl dokładnie swoje cele, dopasuj do potrzeb, ale dostosowuj w trakcie swojej działalności. Możesz wykorzystać najczęściej spotykane cele w obszarze projektów IT/marketingowych, takie jak zwiększenie przychodów, zabezpieczenie zasobów technologicznych organizacji, zwiększenie satysfakcji klientów, zwiększenie zadowolenia pracowników, czy zwiększenie efektywności. Staraj się jednak zachować jak największą precyzyjność swoich celów.

 

Reasumując, ten trójstopniowy proces można porównać do gry w szachy. Twoją wizją jest wygranie gry, lecz niemożliwe jest to bez pewnej strategii, określającej w jaki sposób pokonać przeciwnego gracza, wdrażanej poprzez osiąganie wyznaczonych celów w czasie partii za pośrednictwem figur szachowych. W tej rozgrywce odpowiedni CRM jest Twoim asem w rękawie, a dobrze wykorzystany pozwoli Ci wygrać każdy pojedynek!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie zaplanować strategię CRM dla Twojej firmy i przeprowadzić implementację nowego systemu oraz dobrze przygotować swoich pracowników na zmiany z tym związane, przyjdź na nasze śniadanie biznesowe, podczas którego opowiemy i pokażemy w praktyce wykorzystanie narzędzi Salesforce do skutecznego zarządzania firmą. Sprawdź, kiedy będziemy w Twoim mieście: TUTAJ.